Jižní Morava

Přes Pálavské vrchy

Trasa výletu s překrásnými výhledy na zvlněnou krajinu jižní Moravy i rozlehlou vodní nádrž Nové Mlýny vede z Dolních Věstonic do Mikulova.

Na jejím začátku musíme překonat nepříliš strmé stoupání po červené značce směrem ke zřícenině Dívčího hradu, jemuž místní říkají laskavě a něžně Děvičky. Cestou do kopce nemusíme spěchat, připravili bychom se totiž o čarokrásné výhledy na Dolní Věstonice, hladinu vodní nádrže a okolní kopce s vinicemi.

Bílá ozdoba

Dále pokračujeme stále po červené do Soutěsky, což je hluboká skalní rokle, která odděluje bradlo Děvína od nižšího vrchu Kotel. Na severních skalních stěnách si všimneme výrazných tektonických ohlazů, najdeme tu i oválné prohlubně zvané Jüttnerovy jámy a několik drobných jeskyněk. Jižní svahy jsou zalesněné převážně habrovými háji. Pod sedlem se nachází pramen pitné vody, který nezamrzá ani v zimě. Po obou stranách se tyčí romantické skály, jejichž nezvyklé tvary zvláště vyniknou, když jsou ozdobeny závějemi čerstvého sněhu. Magickou atmosféru má i nedaleká zřícenina Sirotčího hrádku a s ní sousedící Stolová hora, což je vlastně náhorní plošina, odkud se otevírají impozantní výhledy do širého okolí.

Cesta dále do Mikulova vede nenáročným terénem mezi vinicemi kolem jeskyně Na Turoldu a rozeklané Kočičí skály. Odtud už je to co by kamenem dohodil do Mikulova, kde můžeme úspěšné zakončení výletu pravěkou krajinou, připomínající dávné časy lovců mamutů, oslavit večeří a posezením v některém ze zdejších vyhlášených vinařství. Město samo má mimořádně silnou atmosféru a nádherné okolí, takže je skoro škoda přijet do něj pouze na jeden den a nevychutnat si jeho kouzlo až do dna.

Tip na ubytování

Další lákavou možností je ubytovat se na pár dní ve vesničce Kletnice, která leží při cestě, a podnikat další procházky ze zdejší fary, která kromě špičkové kuchyně a vína nabízí i klidné a stylové ubytování nebo kavárnu (turistická sezóna tu začíná už 4. února). To všechno v areálu barokní budovy bývalé fary, jemuž vévodí věž kletnického kostelíka. 

Ondřej Mrázek