Krajem českých vlastenců a Broučků

Jimramov

Nenápadný Jimramov vás okouzlí několika pamětihodnostmi a nevšedními tichými zákoutími. Navíc je obklopen čistou přírodou Českomoravské vrchoviny.

Dominantou města je zámek z konce 16. století. Po druhé světové válce byl vyvlastněn a sloužil například jako odborné učiliště železniční. Roku 1991 ho získala zpátky rodina Belcrediů. Prohlédnout si ho bohužel můžete jen zvenčí, protože pro veřejnost není zpřístupněn.

Z jeho severního křídla vede krytý chodník do oratoře blízkého kostela Narození Panny Marie. Ten přes katolický a navazující evangelický hřbitov sousedí s kostelem evangelickým, „mladíkem“, kterému je jen něco přes 230 let. Na svahu nad nimi ční k nebi novogotická hrobka Belcrediů.

Kdo si Jimramov také zamiloval

Na konci náměstí stojí rodný dům evangelického faráře a spisovatele Jana Karafiáta, autora dětmi milovaných Broučků. Při cestě zpátky k zámku uvidíte na domě č. 24 pamětní desku Matěje Josefa Sychry. Tento katolický kněz se sice v Jimramově nenarodil, ale 16 let působil ve zdejší farnosti. Přátelil se s Janem Karafiátem a spolu se snažili prolamovat nesnášenlivost mezi lidmi různého vyznání.

V letech 1903–1916 pobýval v Jimramově také Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, zakladatel Českého olympijského výboru, jenž má pamětní desku na domě č. 71.

Hurá do přírody!

Z náměstí po silnici směrem na Nový Jimramov minete část nedávno revitalizovaného zámeckého parku zvaného Bludník. Ten, kdo vystoupá na ostroh nad soutokem řek Fryšávka a Svratka, spatří rodný domek bratří Mrštíků. Ti zde sice strávili jen nejranější dětství, ale rodné město celý život milovali a rádi ho navštěvovali.

Ze silnice pak po několika stech metrech odbočíte doprava (u chráněné památné lípy) a začnete zvolna stoupat ke skalní vyhlídce Prosíčka. Nelitujte námahy. Z jejího vrcholku budete mít nádherný rozhled do okolí.

Po sestupu pokračujte lesem do vesničky Javorek, kde se můžete občerstvit v rodinné hospůdce U Trakaře, a dál ke zřícenině hradu Štarkov. Je ukryta v lese na stejnojmenném kopci, tak trochu pozapomenuta. Jádro hradu vzniklo ve 14. století propojením mohutných skalních útvarů. Po červené turistické značce pak dojdete zpět do Jimramova.