Lužické hory

Tajemné hrady a jeskyně

Tento víkend se můžeme vydat do rozlehlých bukových lesů, užít si dalekosáhlé výhledy nebo pohledy na pískovcové skály. Vydáme se do Lužických hor na pozůstatky hrádku Pihel, skalní hrad Sloup a Modlivý důl u Svojkova.

Hrádek Pihel

Skromné pozůstatky po hrádku leží na vrchu nad stejnojmennou obcí. Byl založen ve 14. století a poprvé se připomíná r. 1396. Zničen byl zřejmě za husitských válek, kdy o něj opakovaně bojovali přívrženci krále a husité. V popisu panství z roku 1455 se už hrad neuvádí a při následujícím dělení majetku roku 1502 se stal součástí sloupského panství. Zříceniny hradu se údajně dochovaly až do 17. století, později byly ale rozebrány na stavební materiál a k jejich zániku přispěl i kamenolom na jihozápadní straně vrchu.

Skalní hrad Sloup

Hrad, který přechází ve skálu a skála, na které vyrůstá hrad. Na 35 m vysoké pískovcové skále v obci Sloup v Čechách leží památkově chráněný objekt Skalní hrad Sloup, který je bezkonkurenčně největším skalním hradem v ČR. S výjimkou některých prostor si jej můžete volně procházet a objekt je dobře zajištěn i pro pohyb malých návštěvníků. Jména jednotlivých míst vycházejí ze středověkých romantických legend, proto tu najdete například rytířské schodiště, a dokonce i hladomornu. Délka skály činí 100 m a šířka 60 m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, je vytesáno a dostaveno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny.

Modlivý důl u Svojkova

Pár kilometrů od skalního hradu objevíte tajemné poutní místo Modlivý důl. Název důl trochu klame, nepočítejte s tím, že půjdete z kopce, čeká vás spíše strmé stoupání mezi skalami. O skalní kapli Panny Marie Lurdské, která je vytesána do pískovcové skály koluje mnoho legend. V roce 1903 byl vnitřek kaple upraven tak, aby se podobal jeskyni ve Francouzských Lurdech. Občas se zde zastavoval i císař a poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý při svých projížďkách z letního sídla v nedalekých Zákupech. V okolí můžete navštívit řadu skalních vyhlídek a pak pokračovat přes kopec Slavíček buď do Sloupu nebo přes Bukové údolí se skalním hrádkem Svojkov do Svojkova.

kl