Mimořádná příležitost

Pražský hrad – zahájení sezóny

V sobotu 14. května 2022 máme mimořádnou příležitost se podívat na místa, kde mnozí z nás už možná dlouho nebyli. Areál Pražského hradu otevřen všem návštěvníkům zdarma. Po dvou letech od pandemie koronaviru se bude opět konat slavnostní zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty.

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

V rámci této symbolické akce, budou od 10:00 do 17:00 hodin zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty: Starý královský palác s Vladislavským sálem, katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác a Zlatá ulička se stálou expozicí. Navíc bude možné nahlédnout do reprezentačních prostor v prvním patře Nového královského paláce, k nimž patří třeba Španělský sál a Trůnní salon. Otevřen bude i Dům sokolníka s expozicí a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava.

Královská zahradě nabídne návštěvníkům také 15 stánků s nabídkou tuzemských zemědělských a potravinářských výrobků, které byly oceněny značkou kvality Regionální potravina.

Vstup se psy je možný do venkovních prostor pouze na vodítku. Do zahrad či do objektů vč. Zlaté uličky není vstup se psy povolen.

kl