Panenská příroda

Nasbíráno v Brdech

Brdy, jejichž velká část byla dlouho nepřístupná, protože se zde nacházel přísně střežený vojenský prostor, jsou dnes velkým turistickým lákadlem.

Chráněná krajinná oblast Brdy byla vyhlášená až v roce 2015. Rozkládá se na území Středočeského a Plzeňského kraje a přírodní hodnoty krajiny spočívají v kvalitě přirozených luk, vřesovišť,  mokřadů a na ně vázaných vzácných rostlin a živočichů.

Člověk se tu prochází, stoupá do kopce a zase klesá zpátky dolů, objevuje panensky neporušenou přírodu a kochá se čistým a voňavým vzduchem, přičemž chvílemi vnímá tajuplné kouzlo zdejších lesů, kde podle starobylých pověstí sídlili zlí duchové. 

Nejkrásnější vyhlídka

Z mnoha míst, která v Brdech stojí za návštěvu, připomeňme romantickou zříceninu hradu Valdek ze 13. století, kam rád pěšky až z Prahy chodíval Karel Hynek Mácha, psal tu své texty i přespával, a dokonce měl v plánu pojmenovat po Valdeku jednu ze svých knih. Krátkou procházkou přes údolí se od hradu dostanete k Jindřichově skále, odkud je na Valdek nejkrásnější vyhlídka.

Vrchy Tok a Praha

Pokud chcete vidět ještě dál, pak zkuste nejvyšší horu Brd Tok (865 m n. m.), z jejíhož vrcholu jsou dobře vidět i Krkonoše.

Mimochodem, druhá v pořadí ohledně nadmořské výšky je 862 m vysoká Praha, kde byla za druhé světové války radarová základna. Němci odsud naváděli noční stíhače a po válce nový radar dokázal pokrýt prostor nad celým Československem. 

Kde odpočíval TGM

Možná ale raději vyrazíte na lovecký zámeček Tři Trubky. Nechal si ho vystavět hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld a později ho měli v oblibě prezidenti T. G. Masaryk a Edvard Beneš. Najdete ho  na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka. Příjemná, zhruba tři kilometry dlouhá procházka k němu vede třeba ze Strašic (okres Rokycany).  

Foto: Na vrcholu hory Praha, kde je zhruba nejvyšší bod tohoto hřebene, je 60 m vysoká věž meteoradaru ČHMÚ (vybudovaného v r. 2000), která dosahuje až do výše cca 920 m nad mořem a je tak de facto nejvyšším bodem Brd.

Lovecký zámeček Tři Trubky