Svatý Kopeček

Kam jezdil Jiří Wolker na prázdniny

Možná ještě máte v živé paměti Svatý Kopeček u Olomouce zaplavený věřícími, kteří během návštěvy papeže Jana Pavla II. skandovali: „Otče, Svatý Kopeček plný je tvých oveček!“ Tohle místo ale neláká jen poutníky, nýbrž i rodiny na výlet.

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce je spolu s přilehlými budovami monumentální dominantou rovinatého kraje, byť se tyčí do výšky pouhých necelých čtyř set metrů. Ještě v 17. století tu ovšem byl hluboký les, kde žili vlci a medvědi. Věci se změnily teprve v roce 1632, kdy olomoucký obchodník s vínem Jan Andrýsek nechal postavit nevelkou mariánskou kapli. Postupem času byla přestavěna na mohutný barokní chrám, celý areál se stal slavným poutním místem a zdejší Panna Maria byla vzývána jako „Královna Moravy“. Slavnou poutní tradici nezničily ani josefínské reformy, během nichž byly poutě zakázány, ani nepřízeň minulého režimu, který dokonce obci Svatý Kopeček zakázal používat slovo „svatý“.

Barokní nádhera

Slavné časy se sem vrátily v roce 1995, kdy místo navštívil papež Jan Pavel II., který kostel povýšil na „baziliku minor“. V roce 2015 pak byl v chrámu dokonce uložen relikviář s krví papeže. Dnes bazilika slouží poutníkům, věřícím i všem milovníkům barokní nádhery. Chrám také krásné okolí – jako stvořené pro pěší výlety. Těch si ostatně užíval místní rodák Karel Svolinský i básník Jiří Wolker, který zde trávil prázdniny u své babičky Anežky Skládalové  a místo popisuje ve své lyricko-epické básni Svatý kopeček:

Žlutavý kostel vlá na hoře zelené,
to je korouhev této krajiny tiché a svěcené,
to je Svatý kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky,
osada dodávající dělníky továrně Kosmos a továrně na hřebíky,
panna Maria se zde zjevila a stále zjevuje se
babičkám s nůšemi a dětem na chrastí v lese,
zde jsou mé prázdniny od narození až do let dvaceti
v borových pasekách a lískovém houšti dobře zasety...

Ráj pro děti

V roce 1956 zřízena zoologická zahrada, která především vaše děti potěší řadou unikátů. Co třeba obří akvárium pro žraloky? Nebo rozhledna, velká voliéra dravců, pavilon šelem... Nádherný je vlk Hudsonův, pocházející z východní Kanady. Je celoročně bíle zbarvený a nepřebarvuje se ani v letním období. V přírodě se dožívá okolo 7 let, v zoologických zahradách 12 - 15 let. To vše jsou atrakce, které stojí za to vidět.

Od zoo se pak vydáme na Andělský kopec (jméno prý má podle obrázku anděla, který tu kdosi upevnil na strom). A dále na mohutnou pevnost Fort II. Radíkov – připomínku časů, kdy Olomouc byla pevnostním městem připraveným čelit Prusům.

it

Snímky Shutterstock

A nyní nás čeká 2. kolo pro rok 2022  soutěže  Jdeme 1 000 km Českem
Pro 5 soutěžících máme připravenou hru:

Balíkáři

Společenská a rodinná hra Balíkáři vás přetvoří na kurýry, jejichž úkolem je doručit co nejvíce balíčků. 

www.albi.cz

Odpověď na soutěžní otázku můžetezasílat od 9.2. 2022 do půlnoci 23.2. 2022 i prostřednictvím SMS. Více v Týdeníku Květy.