Tip na výlet

Pravěká osada Křivolík

U Kozlova poblíž České Třebové můžete objevit rázovitou osadu Křivolík. Jedná se o muzeum v živé přírodě, které je zároveň i experimentálním archeologickým centrem.

Setkání s dávnými obyvateli

V osadě se seznámíte s dlouhým vývojem lidských dějin od kultury lovců mamutů až po příchod Slovanů na naše území. Během akcí nebo při zábavně vzdělávacích programech, které tu probíhají celoročně, tu můžete potkat stylové „dávné obyvatele“, kteří předvádějí různé činnosti ze života našich předků. Atmosféru doplňují i živá zvířata.

Křivolík je budován od roku 2007 spolkem Bacrie, který vznikl z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Tehdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží, a postupem času se z malé březové ohrady stala prosluněná mýtina, kde se dnes nachází hned několik rekonstrukcí staveb z různých období pravěku a řemeslných okrsků.

Uprostřed krásných hvozdů u České Třebové se tak díky tomuto muzeu v živé přírodě můžete na chvíli ocitnout v pravěku, kdy se na našem území vyskytovali tehdejší lovci a sběrači, první zemědělci, taviči kovů doby bronzové i první etnika – Keltové či Germáni.

Karolína Loskotová