Uherskobrodsko

Kronika slavkovské krajiny

V blízkosti Slavkova na Uherskobrodsku byla koncem října otevřena nová naučná stezka. Kromě přírodního bohatství zdejší krajiny návštěvníkům přibližuje také partyzánský odboj, díky kterému obec proslula v závěru druhé světové války.

Naučná stezka nazvaná Kronika slavkovské krajiny vede po pětikilometrové okružní trase z obce Slavkov podél přilehlých polí a luk až do blízkosti Slavkovského háje.

Nejpestřejší louky na světě

Stezka představuje historii zdejší krajiny, po staletí formované lidskou činností. Bez působení místních obyvatel by se bělokarpatské louky nestaly jedním z druhově nejbohatších ekosystémů světa. Vznikly v důsledku pravidelné seče a pastvy jako přirozená náhradní vegetace na místě původních lesostepí, teplomilných doubrav, dubohabřin a bučin, což dokazují nádherné solitérní stromy, které v krajině zůstaly.

Louky jsou bohaté na chráněné druhy orchidejí, jako jsou vstavač mužský, vstavač kukačka, vstavač vojenský, prstnatec pleťový nebo střevíčník pantoflíček.

Poutavé příběhy

Několik informačních tabulí je věnováno působení partyzánů. „Jejich příběhy jsou poutavé a svědčí o jejich odvaze i důvtipu. Vždyť právě v okolí Slavkova působilo snad nejvíc partyzánů v celém podhůří Bílých Karpat,“ zve na zajímavou a poučnou procházku po okolí starosta obce Slavkov Libor Švardala.

Za výhledy

Pokud budete chtít prozkoumat okolí Slavkova podrobněji, můžete se vydat například za vzdálenějšími krásnými výhledy (cca 30 km) až na vrchol Velké Javořiny nebo na celoročně otevřenou rozhlednu na Velkém Lopeníku.

A nyní nás čeká 12. kolo soutěže Jdeme 1 000 km Českem pro rok 2022.

Pro celkem 8 soutěžících máme připravenou tuto výhru v hodnotě 899 Kč:

Společenská hra Mozkovna

Svižná vědomostní hra, která hráčům procvičí všechny části mozku v 5 okruzích otázek. Úlohy, které je nutné splnit v daném časovém limitu, jsou rozděleny na logické, grafické, textové, vědomostní, a také ty na postřeh a paměť.

www.albi.cz 

Odpověď na soutěžní otázku můžete zasílat od 16.11. 2022 do půlnoci 30. 11.2022 i prostřednictvím SMS. Více v Týdeníku Květy.