Z Litomyšle pod Orlík

Od piva k panence

Putování po svých z Litomyšle do Brandýsa nad Orlicí sice zabere takřka celý den (cca 20 km), ale cesta je nenáročná, takže ji zvládnou i ti méně zdatní. Vzhledem k množství úchvatných míst na trase ale doporučujeme vícedenní výlet.

Litomyšl je město turisticky stále málo doceňované – přitom kromě zámku chráněného UNESCO jsou tu i desítky dalších historických zajímavostí.

Počátek dějin pozdějšího rodiště Bedřicha Smetany nebyl radostný – někdy kolem roku 995 zde přemyslovský gang nechal vyvraždit konkurenční klan Slavníkovců. V 19. století pak městští otcové a podnikatelé v Litomyšli odmítli železnici, čímž město nevědomky odsoudili na jedné straně k hospodářskému chřadnutí a na straně druhé ke konzervaci jeho nádherné renesančně-barokní podoby. Není divu, že tu rády pobývaly osobnosti kalibru Augusta Sedláčka, Aloise Jiráska či Josefa Váchala a že zde přechodné útočiště našla i Božena Němcová. 

Od piva k panence

Litomyšlský zámek je renesanční skvost, který díky šťastným náhodám zůstal až dodnes v prakticky neporušené podobě ze 16. století. Podobně tak i pivovar, ve kterém se v roce 1880 narodil Bedřich Smetana. Pokud by byl zámek zavřený, snad se dostanete aspoň do anglického parku, který ho obklopuje a nabízí například vodní kaskádu (ovšem s laminátovým korytem) či umělou mohylu se sochou lva. Za návštěvu stojí také třeba Portmoneum – museum Josefa Váchala, radnice, která má v průčelí zazděnou „dobrou míru“ – český loket, anebo třeba Muzeum domečků, panenek a hraček.

Do Husího krku

Dál nás cesta povede vesnicí Sloupnice, kde vás určitě zaujme socha Svobody – pomník obětem první světové války – která se své newyorské jmenovkyni dost podobá: chybí jí jen pochodeň. Poblíž vesničky Hrádek se pak můžeme pokochat Husím krkem, romantickým kaňonem stejnojmenné říčky, a prohlédnout si jeskyni, ve které se za poslední války ukrývali partyzáni. Těsně před Brandýsem nad Orlicí nás pak čeká Čertova rokle se svým potokem, vytvářejícím peřeje a kaskády. Nad roklí se zvedá zřícenina hradu Orlík – naproti přes řeku Tichou Orlici mu pak sekundují rozvaliny dávného brandýského hradu.

+Tajný tip

Kousek od Litomyšle najdete na mírném návrší slavný Nedošínský háj.  V 19. století to bylo nejoblíbenější místo výletů místních občanů, v háji se také odehrává velká část děje románu Aloise Jiráska Filosofská historie. Kvůli pestrému rostlinstvu a ptactvu byl háj vyhlášen přírodní památkou.