Zřícenina

hradu Hus

Z gotického hradu Hus pár kilometrů od Prachatic sice moc nezbylo, ale nalákat by vás k němu mohlo krásné okolí a také poklad, který je tu prý někde ukrytý…

Pánům z Janovic dovolil postavit hrad Jan Lucemburský v roce 1341.  Tyčil se na strmém ostrohu nad pravým břehem Blanice, ve svahu Panského vrchu. Po turistické stezce k němu dojdete z Libínského sedla přes Křišťanovice.

Zřícenina stojí v nadmořské výšce 730 m na skalní ostrožně. Od roku 1963 je chráněna jako kulturní památka.

Český Klondike

Po Janovských získal hrad důvěrník Václava IV. Zikmund Huler, který ale svého postavení zneužíval k vlastnímu obohacení, a tak ho na pražském Staroměstském náměstí popravili.

Mezi dalšími rychle se střídajícími majiteli byl i loupeživý rytíř Habar Lopata a celé okolí se brzy proměnilo v „český Klondike“.

Záhadná postava

Bájilo se, že Habartovi spoluloupežníci, vypuzení z hradu husitským hejtmanem Přibíkem z Klenové, zde v různých skrýších zanechali všechny peníze a skvosty. Podle kronikáře sem pak proudili hledači pokladů s kouzelnými proutky a zlatými kuličkami, schopnými je k bohatství přivést. Často však odtud zas s hrůzou utíkali, vyděšeni náhlým zjevením jakési divné paní, stojící na hradbách.

Nejvíce hledačů se pídilo po zlaté huse, která tam měla údajně sedět na zlatých vejcích. Prý měla takovou cenu, že by se za ni dalo koupit celičké panství náležející k hradu. Nikdo však nikdy nic nenašel.

Tip

Cestou na hrad minete Křišťanovický rybník, nejvýše položený rašelinový rybník v České republice. Dojít můžete i k místu, kde kdysi stávala osada Cudrovice. Ještě v roce 1920 v ní žilo 140 obyvatel, ale po vysídlení Němců a nezájmu Čechů osada v roce 1956 definitivně zanikla.

ib

Snímky  VLM a Wikimedia-Peku-CC BY-SA 3.0

Zřícenina hradu Hus a Křišťanovický rybník

A nyní nás čeká 10.  a tedy poslední kolo soutěže Jdeme 1 000 km Českem

Pro 10 soutěžících máme připravené cestovní termolahve:

Elegantní matné termolahve vhodné, jak pro ženy, tak muže. Termolahve v hodnotě 499 Kč jsou vyrobeny z nerezové oceli a udrží nápoj teplý až 10 hodin, studený pak 12 hodin.

www.albi.cz

Odpověď na soutěžní otázku můžetezasílat od 7.10. 2021 do půlnoci 20.10. 2021 i prostřednictvím SMS. Více v Týdeníku Květy.